Anh chị tham khảo bảng size cho bé nhé:

Size 1 (66): 4kg – 7kg

Size 2 (73): 8kg – 10kg

Size 3 (80): 10kg – 12kg

Size 4 (90): 12kg – 14kg

Size 5 (100): 15kg – 17kg

Size 6 (110): 18kg – 20kg

Size 7 (120): 21kg – 25kg